Malaria

malaria

Malaria är en sjukdom som finns i många olika länder i Asien, Afrika och Sydamerika. I tropiska och subtropiska områden ”trivs” malaria och då det är hundratals miljoner nya fall som rapporteras årligen runt om i världen är det så att denna sjukdom är ett väldigt stort hälsoproblem.

Det är en mycket farlig sjukdom som ytterst är dödlig (över 650 000 dödsfall per år) och sjukdomen sprids, som känt, via myggor. Myggorna för över parasiter till oss människor när de sticker och störst risk att smittas är i Afrika (80 % av de smittade från Sverige).

I Sverige är det runt 100 personer om året som kommer hem med sjukdomen efter utlandsvistelse och i genomsnitt är det 1 person om året som dör av malaria i Sverige.

Tillgängliga behandlingar


Läs mer & se alla behandlingar

Vad orsakar malaria?

Malaria orsakas av protozoer, som är encelliga organismer som även kallas urdjur. De tillhör släktet Plasmodium och det finns ett flertal olika sorter protozoer. De som orsakar sjukdom hos oss människor är främst P. falciparum (vanligast och farligast) och P. vivax, men även P. ovale, P. malariae och P. knowlesi tillhör de sorter som kan smitta människor.

P. falciparum är orsak till de allra flesta dödsfallen och inkubationstiden är i regel 2 till 4 veckor, men kan vara upp till 3 månader. (I undantagsfall kan inkubationstiden uppgå flera år, eftersom parasiter kan finnas vilande i levern).

Den mygga som sprider malaria heter Anophelesmygga och denna sort finns även i Sverige. Myggorna får i sig smittan när de suger blod från en malariapatient och sedan förs smittan vidare till en ny person genom myggans bett. Trots de olika sorterna av malaria så är det alltid myggor som sprider smittan och alltså för över parasiter till människor.

Malaria smittar inte direkt mellan människor, utan det är myggan som bär med sig smittan. Malariamyggan blir själv smittad efter att ha sugit blod från en smittad människa och därefter utvecklar sig parasiten i myggan till det stadium som är smittsamt för människan och förs då över till en annan människa via ett myggbett.

Parasiten lever i de röda blodkropparna och har hemoglobin som näringskälla. Den förökar sig och efter 48-72 timmar så spricker blodkropparna som innehåller parasiter och på så vis frigörs nya parasiter som invaderar nya blodkroppar. Detta gör att den smittade personen får fler och fler parasiter i blodet och därmed blir allt sjukare.

Oftast är det så att malariamyggan sticker på kvällen och på natten, vilket är bra att ha i minnet. Man ska naturligtvis alltid se till att skydda sig ordentligt mot stick när man befinner sig i länder där det är större risk att drabbas av malaria, men det är bra att vara lite extra noga under nätterna och under kvällarna.

Symptom

Malaria är en sådan sjukdom där symptomen kommer snabbt efter det att den bryter ut. Vanliga symptom vid malaria är följande:

 • diarré
 • illamående och kräkningar
 • muskelvärk
 • frossa och svettningar
 • feber
 • allmänna kroppssmärtor
 • huvudvärk

När det kommer till just feber och frossa så är detta klassiska symptom på malaria som de flesta vet om och är uppmärksamma på. Det är periodvis återkommande frossa och feber varannan eller var tredje dag som gäller vid malaria, men vid en infektion med P. falciparum så är det kontinuerlig feber som gäller. Om man infekteras av någon av de övriga arterna av malaria så är det alltså mildare sjukdomsbild med färre dagar av feber i sträck.

Att undvika myggbett

Då det är myggor som sprider malaria så är det också dessa man ska hålla sig borta ifrån så gott det går. Det är viktigt att vara extra försiktig i skymningen och på natten, eftersom det är då myggorna sticker mest. Myggnät är en sak som man ska ha, men även luftkonditionering håller myggorna borta (till viss el). Man ska även se till så att man har impregnerat myggnät för sängen samt skyddande kläder och strumpor som är tjocka nog för att myggorna inte ska kunna bita igenom.

Att använda myggolja är en annan sak som bör göras. Då det är en farlig sjukdom så krävs det också att man tar den på allvar och ser till att skydda sig ordentligt. Det finns inga ursäkter som är godtagbara vad gäller att slarva med skydd och förebyggande åtgärder när det kommer till malaria.

Det finns ett par saker som är nödvändiga att ha koll på och dessa är följande:

 • Vaccinera dig innan du åker
 • Kom ihåg att malariaprofylax ska inledas tre veckor före avresa plus att det inte ger dig 100 % säkert skydd. Alla länder kräver inte profylax, men vissa gör det så det får man vara förberedd på om man ska resa till just dessa länder
 • Även om du inte behöver malariaprofylax så behöver du myggbettsförebyggande åtgärder för resor till alla länder där malaria finns
 • Gravida avrådes strakt att resa till malariaområden
 • Skydda dig extra mycket mellan solnedgång och soluppgång (kläder och myggrepellerande spray var fjärde timme)
 • Använd myggmedel av den typ som innehåller DEET alternativt picardin, eller citroneukalytusens blad
 • Använd myggnät som är impregnerat med permetrin
 • Kolla alltid efter myggor på hotell, även om det är så att hotell vanligen är fria från myggor
 • Tänd ljuset i rummet först efter det att du har stängt fönster och dörrar

Om du har följt alla dessa råd och ändå drabbas av feber under resan eller upp till 3 månader efter att du varit på resa så måste du genast uppsöka vård. Det är viktigt att så fort som möjligt utreda vad febern beror på så att man antingen kan utesluta malaria, eller att man kan sätta in behandling snabbt. Som regel gäller ”det är malaria tills motsatsen bevisats”.

Det är alltid så att man ska informera läkare om att man varit i ett malariadrabbat område om man söker hjälp då detta kan påskynda processen vad gäller att sätta in medicinering, oavsett om det är malaria eller om det är någonting annat som är fel.

Man behöver inte drabbas av panik om man får feber den första veckan på en semester i ett malariadrabbat område. Anledningen till detta är att inkubationstiden ALLTID är minst 7 dagar (en vecka).

Behandling och prognos

Vad gäller behandling av malaria så är det främst förebyggande av sjukdomen som är viktigt. Man förebygger malaria genom att 1) förhindra att bli myggbiten (se ovan) och 2) använda malariaprofylax. Då det är så viktigt med förebyggande av sjukdomen så är det också viktigt att kontakta vården ett bra tag innan man reser.

Man måste kontakta dem åtminstone 3 veckor innan avresa, men då det är så att det kan vara många som ska resa så är det bra att vara ute i god tid. Det är alltid bättre att vara helt på den säkra sidan genom att kontakta mottagningen i god tid.

Du kan smittas även om du tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte, men risken är då lägre att drabbas. Det finns olika typer av antimalariamedel, men de hämmar alla parasiternas tillväxt i de röda blodkropparna. Man undersöker blodet via ett snabbtest för att identifiera eventuella malariaparasiter

Prognosen är i regel god vid snabbt insatt behandling. oavsett malariatyp. Det är dock på det viset att malaria orsakad av P. falciparum kan medföra komplikationer och ha ett mycket allvarligt förlopp. Bland de komplikationer som kan uppstå är det bland annat vanligt med medvetslöshet, kramper, andningspåverkan med mera. Den malaria som orsakas av P. falciparum kan vara dödlig om den inte blir behandlad.

Läkemedel

Det finns olika typer av malariatabletter och det är så att olika tabletter passar mer eller mindre bra för olika personer. Dels är det så att det finns mer eller mindre lämpliga tabletter när det kommer till vilket område du ska besöka och dels handlar det om din egen kropp och situation. Att det finns ett flertal olika typer av malariatabletter är med andra ord inte så konstigt när man betänker att de ska passa både personen ifråga och området som ska besökas.

Bland de läkemedel som finns för att förebygga/behandla malaria finns bland annat följande:

 • Lariam
 • Malastad
 • Atovakon
 • Proguanil
 • Malarone/Malarone Junior
 • Klorokinfosfat Recip
 • Läkemedel med det verksamma ämnet doxycyklin (Doxyferm och Vibranord)

Man ska ta tabletterna 1-3 veckor innan avresa, så kontakta vaccinationsmottagningen minst 3 veckor innan avresa. Man tar tabletterna regelbundet och man äter medicin både före resan, under resan och efter resan. Efter att man kommer hem äter man medicinen mellan 1 dag och 4 veckor efter det att man lämnat malariaområdet.