Migrän

Att lida av migrän är en påfrestande och smärtsam åkomma eller sjukdom som kan ha en stor inverkan på din livsstil och vardag.

En migrän kommer ofta som ett plötsligt anfall av intensiv huvudvärk. Symptomen kan variera mycket från person till person.

Som tur är finns det mycket du själv kan göra för att spåra vad som triggar din migrän och på så sätt lindra eller förebygga att dina individuella symptom förvärras.

Tillgängliga behandlingar

Läs mer och se alla tillgängliga behandlingr

Orsakerna till migrän

Otroligt många människor lider idag av migrän. Många aspekter kring sjukdomen är fortfarande relativt oklara. Dock verkar ett genetiskt och ärftligt underlag vara av betydelse.

Migrän är en neurologisk sjukdom som karaktäriseras av en rad obehagliga symptom. Orsakerna till att en migrän uppstår är att det bildas en inflammatorisk reaktion kring blodkärlen.

De kemiska ämnen som frigörs vid tillfället gör blodkärlen och nerverna känsliga och förändringarna ger upphov till den intensiva huvudvärken.

De obehagliga symptomen

Migrän är en sjukdom med ett flertal individuella symptom som kan ha olika intensitet. Symptomen utgörs av en kraftig pulserande huvudvärk som ofta följs av illamående, ljuskänslighet, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Symptom
Symptom

Med tanke på att besvären ofta kommer som en otrevlig kombination kan vardagen och dina sysslor bli otroligt svåra att hantera.

Vissa människor upplever synsvårigheter i samband med huvudvärken. Det handlar då om auramigrän. Din syn kan tillfälligt bli lidande genom ljusfenomen som liknar blixtar eller hål i synfältet.

Attackerna och symptomen varar oftast ett fåtal timmar eller upp till ett dygn. Därmed kan din migrän ha en betydande roll för hur din vardag ser ut.

Migrän genom livets stadier

Kvinnor är i regel oftare utsatta för migrän än män. Det finns dessutom ett samband mellan kvinnans reproduktionscykel, hormonella nivåer och livsstadier som spelar in i uppkomsten av migrän.

Dock visar forskning på att risken för migrän avtar med stigande ålder vilket även visar på sambandet mellan de kvinnliga hormonerna och risken för migrän.

Många kvinnor får därmed besvär precis innan eller under en menstruation. Det tycks ha med de sjunkande hormonernas inverkan att göra. Hormoner som annars fungerar som en migränhämmare sjunker och ger utrymme för migränen att träda fram.

Kvinnor upplever ofta att migränen förbättras under graviditeten därför tycks hormonförändringarna spela en viss roll. Det är medicinska teorier som inte är vetenskapligt bevisade.

Kronisk migrän

Smärtsam och intensiv migrän som uppstår minst åtta dagar i månaden uppfyller kriterierna för kronisk sjukdom. Har du därmed ständigt återkommande besvär kan du lida av kronisk migrän.

Eftersom sjukdomen inte är botbar måste du helt enkelt lära dig att hantera och leva med dina besvär. Som tur är finns många olika receptfria smärtstillande läkemedel som kan vara till stor hjälp.

Det finns dessutom effektiva mediciner som kan avbryta ett anfall och på så sätt bespara dig ett fullutvecklat migränanfall.

Något som är betydande för människor med kronisk migrän är att lära känna de symptom du ofta kan få innan en attack. Reagerar du i ett tidigt stadium kan du motverka att symptomen blir värre.

Enligt forskning finns även en ökad risk för depression och ångest för människor med kronisk migrän. Därför är det otroligt viktigt att engagera dig för att bryta ohälsosamma mönster som kan ge upphov till sjukdomen.

Lär dig att förebygga migrän

Enligt forskare är stress en viktig faktor och utlösare för migrän. Många människor vittnar om att besvären uppstår efter en stressig period när kroppen börjat lugna ner sig. Psykisk ansträngning kan därmed ge upphov till dina anfall.

Det finns en rad olika vanor och rutiner som kan hjälpa dig att slappna av och ge din kropp de bästa förutsättningarna för en hälsosam livsstil.

Goda och regelbundna sömnvanor är en viktig del av en välfungerande vardag och din hälsa överlag. Nyttiga och balanserade matvanor med näringsrika ämnen kan ge dig mer energi.

Fysisk aktivitet kan för vissa människor fungera som en förebyggande behandling. Du kan däremot även förvärra din huvudvärk av träning. Därför är det viktigt att lyssna på din kropp och dina individuella förutsättningar och omständigheter.

Alternativa behandlingar

Experter har ännu inte lyckats klargöra exakt varför vissa människor lider av migrän. Det verkar mest troligt vara en ärftlig sjukdom. Beroende på hur ofta och hur svår migrän du har finns det behandlingar som kan hjälpa dig.

Med tanke på att migrän oftast uppstår som en reaktion på stress kan yoga eller avslappningsövningar vara hjälpsamma.

Har du en hektisk och påfrestande period på jobbet eller din fritid kan du hantera din stress med hjälp av andningsövningar som får kroppen att slappna av. Andra behandlingstyper som visat sig vara av betydelse är även akupunktur.

Alternativa behandlingar har ingen konkret vetenskaplig utvärdering utan hjälper troligtvis patienten att slappna av.

Därmed kan en rad olika behandlingsmetoder ha en god inverkan på bland annat migrän.

Hantera din smärta

Det kan vara en bra idé att skriva en dagbok där du anger när och hur din migrän uppstod. På så sätt kan du få insikt och eventuellt finna tydliga mönster som du senare kan utnyttja som vägledning.

För att hantera din sjukdom och smärta är det som sagt viktigt att ta hand om kroppen och minska stressen. Det kan vara bra att alltid ha läkemedel och smärtstillande nära till hands speciellt om du har kronisk migrän.

Var uppmärksam på de tidiga symptomen som ofta kan vara aurafasen innan huvudvärken sätter igång. Med hjälp av en bra individuell rutin kan du hjälpa dig själv att slippa en intensiv huvudvärk.

Därmed kan du öka din livskvalitet och må bättre helt enkelt.