Gonorré

Vad är Gonorre?

Gonorré är en könssjukdom som man kan vara drabbad av utan att veta om det. Detta är inte den enda könssjukdom som man kan ha blivit smittad av utan att veta om det, utan det är även så med exempelvis klamydia.

Det vanliga är dock att man får symptom när man smittats av gonorré, vilket är bra då det innebär att man kan söka vård snabbt.

Utan behandling kan man bland annat få svårt att bli gravid, så det är viktigt att man tar symptomen på allvar så fort de dyker upp. 

Som vanligt ska man alltid se till att testa sig för könssjukdomar efter att man haft oskyddat sex med en ny partner, eller någon som man tror kan ha gonorré.

Tillgängliga behandlingar

Tillgängliga behandlingar hos apotek online som rekommenderas av ApotekSvea.

Gonorre


Läs mer

Hur smittar gonorré?

Gonorré överförs främst genom vaginala samlag, analsamlag samt munsex. Att ha oskyddat sex är, som känt, alltid en risk och då det kan tillstöta allsköns komplikationer om man drabbas av en könssjukdom, vare sig det är gonorré eller en annan könssjukdom så är det av stor vikt att man ser till att alltid ha säkert sex.

Man kan få en gonorréinfektion i ögon eller mun om man får sperma eller slidsekret där och gonorré kan även överföras med fingrarna.

Om man vidrör en slemhinna med gonorrésmitta på fingrarna så finns det alltså en risk för smitta, men denna risk är minimal. Anledningen till det är att bakterien inte överlever länge efter det att den kommer i kontakt med luft.

Man kan inte smittas av exempelvis en person man delar hem med vad gäller sådana saker som via toalett eller handdukar och man smittas inte heller genom att ta i hand.

Om gonorrésmittan finns på en persons fingrar och man tar denna person i hand så är den enda minimala risken att man kan drabbas om man direkt efter ett handlag skulle vidröra en slemhinna.

Risken för att detta skulle kunna ske är promille-liten, så det är inte något man behöver oroa sig över.

Om gonorré

Denna sexuellt överförbara sjukdom orsakas av en bakterie som kallas Neisseria gonorrhoea och bakterien infekterar urinröret hos både män och kvinnor, men hos kvinnor drabbas även slida och livmoderhals. Även svalg och ändtarm kan infekteras av bakterien och inkubationstiden är från ett dygn upp till en vecka.

Trots att vi ser en ökning av gonorré i Sverige (ca 15 % ökning årligen sedan 2009) så är det mindre vanligt än exempelvis klamydia. Mellan åren 2016 och 2017 var ökningen av gonorré hela 42 %, vilket är en signifikant ökning.

Det är främst män som drabbas och under 2017 var det hela 78 % av de smittade som var män. Oavsett kön så är det främst personer i åldern 20-24 år som drabbas, men bland män ser man även en stor procentandel av de smittade i åldern 35-44 år.

Gonorré ingår i den så kallade smittskyddslagen. Detta innebär att om du misstänker att du har sjukdomen så är du tvungen att testa dig.

Det är alltid viktigt att vara noga med att testa sig så att man inte för över en sjukdom till en annan person och när det gäller könssjukdomar är det på det viset att det krävs att man berättar vem/vilka man haft sex med de senaste 12 månaderna.

Du behöver inte själv kontakta den/dessa person(er), utan det sköts av mottagningen du besöker för att testa dig. Ditt namn kommer aldrig att komma upp, utan du förblir anonym trots att personer du haft sex med kontaktas.

För att du inte ska drabbas av gonorré är det kondom eller slicklapp som är det bästa skyddet och som vanligt är det av yttersta vikt att kondomen är hel samt att den är på under hela samlaget.

Om du använder sexleksaker som även andra använder eller om du har munsex är det viktigt att du använder kondom eller slicklapp även då.

Symptom

Som nämnt så kan man ha gonorré utan att veta om det, men det vanliga är att man får ett av följande symptom:

 • ont i pungen
 • mellanblödningar
 • flytningar från analöppningen
 • sveda när du kissar
 • flytningar från penisen
 • flytningar från slidan
 • röda och svullna ögon när du får sperma eller slidsekret där
 • värk/svullnad i exempelvis knä eller fotled
 • ont i nedre delen av magen
 • feber

Det vanliga är att symptomen kommer cirka en vecka efter det att du har blivit smittad. Naturligtvis finns risken att du får symptomen senare också, så det är viktigt att man är uppmärksam på dessa symptom.

När det kommer till oskyddat sex med personer man inte känner så väl så är det alltid så att man ska testa sig för könssjukdomar.

Man kan inte veta säkert om man blivit smittad och man har ett ansvar att inte föra över eventuell smitta till andra sexpartners i framtiden.

Om man själv tar för vana att testa sig ofta tar man sitt ansvar då det innebär att man inte för visare smitta.

Även om man kanske varit aningen ansvarslös och haft oskyddat sex så kan man ta sitt ansvar efteråt genom att testa sig för könssjukdomar.

Att söka vård för gonorré

Så fort du har haft oskyddat sex så ska du testa dig. Gör det så fort som möjligt efter det eventuella smittotillfället för minst risk att sprida det vidare och för minst risk att drabbas av komplikationer och följdsjukdomar.

Du kontaktar antingen ungdomsmottagningen, en gynekolog, en STI-mottagning, en STD-mottagning, din vårdcentral eller en hud- och könsmottagning. STI- och STD-mottagningar kallas för olika saker, vilka är följande:

 • infektionsmottagning
 • könsmottagning
 • venereologmottagning
 • Sesam
 • mottagning för sex- och samlevnad

Det kostar ingenting att testa sig vare sig för gonorré eller för andra könssjukdomar. Om det är så att du har smittats så är även behandlingen gratis.

Att man erbjuds gratis vård och gratis behandling gör att det är lättare för alla och envar att testa sig. Huruvida man ska testa sig för könssjukdomar eller inte ska inte vara en fråga om ekonomiska resurser, utan det ska bygga på sexuell aktivitet.

Är man väldigt sexuellt aktiv och har många olika partners så är det viktigt att man kan testa sig snabbt och smidigt.

Att det då dessutom är gratis gör att många ungdomar (som är den grupp där gonorré snabbast sprider sig) tar sig till exempelvis ungdomsmottagningen oftare. På detta sätt kan man förhindra att det sprids i lika stor utsträckning som det har gjort hittills.

Risker med obehandlad gonorré

Om dina slemhinnor redan är infekterade på grund av obehandlad gonorré är det större risk att du får andra könssjukdomar. Anledning till detta är att infekterade slemhinnor är mer mottagliga för infektioner än vad friska slemhinnor är.

Man kan få svårighet att få barn i framtiden eftersom man kan få en inflammation i äggledarna, prostatan eller bitestiklarna.

Denna inflammation bildar ärr, vilket gör att det blir svårt för äggen att röra sig från äggstockar till livmoder och det gör att det bli svårare att bli befruktad.

Behandling och undersökning

Om du har fått gonorré så kommer du att bli behandlad med antibiotika och efter ett par veckor efter att behandlingen är avslutad så tas ett nytt prov för att se om du har blivit av med sjukdomen. Det kan exempelvis vara så att bakterien är resistent mot antibiotikan, vilket gör att behandlingen inte kommer att funka.

Du ska inte ha sex under pågående behandling för gonorré, eller för någon könssjukdom, utan det ska du vänta med fram tills dess att du vet att du är smittfri.

Om det är så att du har relationer med en eller flera personer så ska även de genomgå behandling om det visar sig att du har gonorré.

Detta görs så att man kan vara säker på att smittspridning förhindras och man ger antibiotika till partner/partners oavsett om de har gonorré eller inte.

En undersökning för gonorré görs på olika sätt, eftersom man anpassar testet efter hur du har haft sex. Efter ett positivt resultat vid första test-tillfället görs ännu ett test antingen i svalg, analöppning, urinrör eller vagina.