Impotens (erektil dysfunktion)

Impotens, eller erektil dysfunktion (ED) som det numera ofta kallas för är ett vanligt problem som de flesta män har fått uppleva åtminstone en gång i livet. Då orsakerna kan vara många så är det svårt att göra något i direkt förebyggande syfte.

Hittar man orsaken bakom problemet finns hjälp att få då det finns både hjälpmedel, läkemedel och behandlingar som gör att majoriteten kan få tillbaka sin förmåga att få erektion. Naturligtvis är det även så att det finns hjälp att få vad gäller att hitta det bakomliggande problemet.

För att det ska definieras som ett medicinskt problem krävs det att symptomet bör uppträda i minst en fjärdedel av de situationer där en erektion är önskvärd.

Tillgängliga behandlingar

Tillgängliga behandlingar hos apotek online som är godkända inom Europa.


Läs mer & se alla tillgängliga behandlingar

Vad är impotens?

Förr var det en allmänt vedertagen sanning att impotens hörde samma med åldrande och att det var en naturlig del av att bli äldre. Idag har man, med modern medicin och moderna metoder, kunnat förkasta detta och istället är det idag så att man ser på impotens som något som drabbar män i alla åldrar.

Impotens innebär att man inte har förmågan att uppnå erektion, eller behålla tillräcklig erektion, för att kunna genomföra ett samlag.

Om det endast händer någon gång behöver man inte vara orolig, utan det är, som nämnt, något som händer de allra flesta någon gång i livet. Det är först när man ser ett återkommande problem där det inträffar utan orsak som man ska söka vård.

Om du exempelvis är ung och märker av det lite då och då när du är onykter så är det ingenting att oroa sig över. Det är inte sällsynt att man kan uppleva impotens om man har festat. Anledningen är att penisen blir mindre känslig för beröring, vilket leder till att det är svårt att få erektion och att behålla erektion.

Impotens är ett samlat begrepp för erektionsproblem, vare sig det handlar om att det händer ibland när man är onykter, om det sker när man är stressad någon gång ibland, eller om det är ett ihållande problem där man märker av det i minst 25 % av situationerna där man önskar erektion.

Ett medicinskt problem anses det dock inte vara förrän det är just vid en fjärdedel av situationerna det inträffar.

Vad kan man göra?

Är det så att man upplever impotens relativt ofta kan man kanske se en viss tendens att det har samma orsak vid alla tillfällen. Då kan man lättare förebygga problemet på egen hand, men är det svårt att se orsaken, eller orsakerna på egen hand är det bättre att ta hjälp av en läkare.

Några saker som man kan göra själv för att förhindra att problemet uppstår är att minska sin konsumtion av alkohol och tobak.

Vidare är det också av stor vikt att ta de psykiska effekterna på allvar. Samtalsterapi är bra, oavsett om erektionsproblemet finns där av psykologiska eller andra orsaker. Det påverkar psyket negativt, vilket ska tas på allvar tidigt då det i andra fall kan leda till en djupare depression.

När det kommer till alkohol och tobak är det så att ett sunt leverne påverkar din potens på ett positivt sätt överlag, vilket väl knappast kommer som en överraskning.

Att invänta potensproblem medan man lever osunt är inte den smarta vägen att gå, utan det är bättre att aldrig hamna i en situation där man påverkas negativt vad gäller potensen eller andra saker.

Lägg in en bra motionsrutin i vardagen, då det kommer att förbättra din potens. Blodcirkulationen ökar och det leder till att det är lättare att få erektion.

En annan sak man kan tänka på är att tänka efter när på dygnet man oftast har sex. Om det ofta är på morgonen och det inte funkar så kan man testa på kvällen istället. Detta kan hjälpa i många fall.

Majoriteten av dem som festar mycket där både alkohol och cigaretter är vanliga inslag är oftast de yngre generationerna.

Även om det är så att impotens inte endast drabbar äldre män så är det dock så att det i majoriteten av fallen är lättare för en ung man att leva osunt utan att det påverkar kroppen lika mycket som när man är äldre.

Det finns en anledning till att det oftast är äldre personer som slutar röka och som slutar med alkohol i stora mängder.

Att tänka på

Vid sexuella problem så kan både män och kvinnor påverkas negativt psykologiskt om man har upplevt tidigare sexuella upplevelser som av en eller annan anledning är negativa.

Om du är med om någonting som påverkat dig negativt psykiskt är det väldigt viktigt att du tar detta problem på allvar och söker hjälp så fort som möjligt, vare sig det är en sexuell upplevelse, eller en annan upplevelse.

Ju fortare man söker hjälp för ett problem, desto snabbare kommer man att kunna få hjälp med att hantera den. På så sätt kan man också på ett snabbare sätt bli av med de dåliga efterdyningar upplevelsen gett. I vissa fall kanske man inte förstår den psykologiska inverkan en händelse faktiskt ger och det är i dessa fall man kan uppleva exempelvis impotens utan att förstå varför det händer.

Är man deprimerad, eller om man känner prestationsångest så kan man också då påverkas på ett sätt som leder till att man upplever erektionsproblem.

Det är vanligt med detta problem, så man är långt ifrån ensam om det drabbar en. Statistiskt sett ser det ut som så att av män i 40-årsåldern drabbas cirka 5 %, bland män i 50-årsåldern är det runt 10 % och bland män över 65 år är det runt 20-25 % som drabbas.

Dessa siffror visar att, oavsett ålder, så är man inte ensam om problemet.

Som med så mycket annat som kan vara psykosomatiskt är det så att det är viktigt att hitta det psykiska problemet som påverkar kroppen negativt.

Vare sig det är så att du blir påverkad genom att få stress-finnar, eller om det är impotens eller något helt annat så är det viktigt inte bara att veta att psykiska problem kan leda fram till fysiska problem.

Många tänker inte på att det kan vara ett psykiskt problem som ger sig tillkänna genom ett fysiskt problem. Om man bara vet om det så kan man sedan snabbare förstå vad som händer i kropp och själ och hur dessa är nära förbundna med varandra.

Orsaker och diagnos

Som nämnt ovan så finns det olika anledningar till varför man drabbas av impotens. Den vanligaste orsaken är dock psykologisk, där de orsaker vi omnämnt (depression, prestationsångest eller tidigare negativ sexuell upplevelse) ligger till grund för erektionsproblem män upplever, oavsett ålder.

Läkemedel kan påverka potensen negativt och främst är det psykofarmaka som påverkar könsdriften negativt. Detta är inte endast ett problem som män drabbas av, utan det är även så att kvinnors könsdrift påverkas negativt av just psykofarmaka.

Detta är naturligtvis ett stort problem, eftersom det kan hända att man får hjälp och mår bättre av psykofarmaka, men att detta välmående kommer med en nästintill icke-existerande sexlust. Då kan detta sedan, i sin tur, göra att man mår dåligt på grund av det.

De faktorer som brukar ligga bakom om det är så att man drabbas av impotens av en psykisk orsak är bland annat kortvarig erektion, för tidig utlösning och problem med sexpartnern.

Detta är endast ett par olika faktorer som tyder på att det handlar om en psykisk orsak, så om du misstänker att det är en psykisk orsak till din impotens men inte hittar något som stämmer överens med dina upplevelse på ovan, så kan det vara något annat som ligger bakom.

Exempel på faktorer som kan tyda på att du drabbats av impotens av en fysisk anledning kan vara bland annat normal könsdrift, normal utlösning, operationer eller skador i underlivet, diabets med mera. Även här kan det naturligtvis vara så att det är andra faktorer som ligger bakom problemet.

Om det är så att personen som drabbas av impotens tillsammans med en partner inte märker av problemet i andra fall, utan har en intakt morgonerektion samt får, och kan, behålla en erektion vid onani, är det med hög sannolikhet psykologiska faktorer som ligger bakom. Det är därför viktigt att inte drabbas av panik, utan att tänka efter när man drabbas.

Om man lär känna problemet så är det också lättare att ta det visare till en läkare med bra information att föra vidare. Ju mer man själv har tänkt igenom problemet, desto mer har man att berätta för läkaren. På detta sätt kommer det att vara lättare att ställa en diagnos och därmed går det även snabbare att få rätt hjälp.

Kanske är det så att man inte har problem varken vid onani eller med andra, men att man upplever problem om och om igen tillsammans med en specifik partner? Då är det troligtvis någonting i den relationen som påverkar en psykologiskt negativt, utan att man kanske ens är medveten om det.

De faktorer som påverkar förmågan att få och behålla en erektion är följande:

  • Nervimpulser
  • Psykologiska förhållande
  • Halter av manligt könshormon (testosteron)
  • Blodflödet i penisen (detta måste vara intakt för att det ska kunna ske en ansamling blod i svällkropparna)

Behandling

Idag finns det en mängd olika läkemedel som har visat sig vara effektiva mot impotens. Om det är så att du exempelvis har ett psykologiskt besvär som ligger till grund för din impotens så kommer de läkemedel som följer inte att avhjälpa dessa besvär, men du kommer att få hjälp mot just impotensen.

Bland annat kan du använda dig av följande läkemedel mot impotens i Sverige:

  • Bondil: ett läkemedel som innehåller prostaglandin och som består av ett stift som förs in i urinröret. När detta förs in så tränger medlet ut i de omgivande svällkropparna via urinrörets slemhinna. Det tar runt 10 minuter innan effekten märks
  • Caverject: detta är ett läkemedel med samma verksamma ämne som i ovan läkemedel, men detta är i form av en spruta som man själv tar hemma innan sex. Man sprutar in innehållet i penisen svällkroppar med en ytterst tunn nål och detta gör så att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av. Penisen fylls med blod (vilket ge dig erektion) när blodkärlen vidgas. Effekten kommer några minuter efter att du sprutat in medlet
  • Viagra, Sildenafil, Cialis, Levitra, Spedra: dessa läkemedel gör så att blodkärlen utvidgas och den enda skillnaden mellan dessa olika läkemedel har att göra med hur snabbt de börjar verka samt hur länge de verkar. Det är olika från en person till en annan vilket av dessa läkemedel man föredrar, så man kan testa sig fram. Dessa läkemedel kommer i form av tabletter och trots att de inte ger en erektion så stimuleras och underlättas det för dig att få erektion när du blir sexuellt upphetsad.

Utöver ovan så kan man också välja att använda sig av psykoterapi, vilket vi redan varit inne på. Detta kan vara bra både för en person som drabbas av impotens av psykiska anledningar och för en person som lider av impotens av andra anledningar. Psyket påverkas negativt av att vara impotent, så att ha någon att tala med är viktigt för de flesta drabbade.

Man kan även använda sig av vakuumpump eller pubisring. Med en pump så förs penisen in i en plastcylinder som är ansluten till en sugpump och när luften sugs ut ir röret flödar blod ut i penisen. Detta ger erektion efter det att penisen har fyllts färdigt. Om du använder en pubisring runt penisroten förstärks effekten. En pubisring hindrar nämligen blodet från att rinna tillbaka.

Att tala om sexuella problem

Idag finns det en annan kultur kring att tala om sex och sexuella problem än vad det gjorde förr. Detta är positivt av ett flertal olika orsaker. Bland annat blir unga människor utbildade inom säkert sex och sedan är det också lättare att förstå vad som kan ligga bakom eventuella sexuella problem.

Impotens är bara ett av alla de problem som kan uppstå när det kommer till sex och sexuell (o)hälsa, både bland kvinnor och män.

Idag är det inte bara lättare (för de flesta bör poängteras) att tala om sex och underliv hemma i familjen, utan det är också så att vi talar om det i skolan med mera.

Det är ett accepterat samtalsämne och det är också så att media tar ett stort ansvar att utbilda inom ämnet.

Det är inte särskilt svårt att ta reda på information om sex, sexuella problem, könssjukdomar etcetera numera, utan det går snabbt att hitta bra och pålitliga källor som man kan lära sig av.

Även om man endast gör en sökning på internet hemma själv så kan man snabbt får svar på sina frågor.

Det bästa med detta är att ungdomar är bättre på källkritik när det kommer till information som hämtas från nätet och det leder till att de har bra koll när det kommer till både säkert sex, eventuella sexuella problem med mera.

Att gå till läkaren och tala om sexuella problem är även det lättare idag. Om man lider av impotens så finns det ofta en skam förknippat med det och detta är ofta på grund av att man känner sig som mindre av en ”man” om man lider av erektionsproblem.

Detta är inte helt sällan anledning nog för att hamna i en depression och man kan se att många män som lider av detta problem också mår dåligt psykiskt på grund av sin impotens.