Stoppa för tidig utlösning

Tidig utlösning, eller prematur ejakulation, som det också kallas är något som drabbar många män då och då. Man behöver inte oroa sig om det endast händer någon gång ibland, men om det är på det viset att det sker regelbundet så lider man troligtvis av det tillstånd som kallas för just prematur ejakulation.

Det är inte farligt med tidig utlösning, utan det är ett sexuellt problem som man kan få hjälp att komma tillrätta med på ett flertal olika sätt. Ofta är en sexolog en bra samtalsparter och hjälp, men även psykoterapi med mera kan hjälpa en att komma tillrätta med problemet.

Tillgängliga behandlingar

Tillgängliga behandlingar hos apotekare online som rekommenderas på ApotekSvea.

Stoppa tidig utlösning

Läs mer & se alla behandlingar hos EuroClinix

Ett vanligt problem

Som så många andra sexuella problem så är även tidig utlösning ganska vanligt och det finns olika anledningar till att man drabbas. Vanligast är att det handlar om ett av tre grundproblem:

 • Man spänner sig och får på så sätt svårt att hålla tillbaka utlösningen
 • Man tycker att det är skönt och får därför svårt att hålla tillbaka orgasmen
 • Man har erektionsproblem

Vad innebär då detta problem? Vad är ”tidig” utlösning? Hur lång tid ska ett ”normallångt” samlag pågå? Finns det egentligen sådana regler? Svaret på denna fråga är ett svajande ja. Med tidig utlösning menas, enligt den medicinska bedömningen, ett samlag som varar mellan 1-2 minuter.

Man kan med andra ord säga att det, rent medicinskt, är ”normalt” om ett samlag varar i cirka 3 minuter. Pågår samlaget istället i 2 minuter är det ”onormalt” och klassas som ett samlag där tidig utlösning är ett problem.

Dock är det omöjligt att helt till 100 % definiera vad som syftas med begreppet, eftersom vi alla är olika och har olika syn på vad det innebär att komma ”för tidigt”. Det varierar från en person till en annan och det är inte endast tiden man har olika åsikter om, utan det är även så att det skiftar vad gäller vad som räknas som ”sex”.

Är det så att man endast talar om sex där det finns med penetrering och att det handlar om bara själva det penetrerande sexet och tiden för det, eller menar man tiden för utlösning i kombination med smekningar etcetera? Det är helt olika och åsikterna går isär.

Det enda vi med säkerhet kan säga är att det medicinskt anses vara tidigt om man får utlösning inom 1-2 minuter vid penetrerande samlag.

Man kan med andra ord använda detta som ett sätt att få svar på frågan gällande om man är en person som har problem med detta, eller inte.

Kanske känner man att 4 minuter är kort tid och tror att det kan räknas som tidig utlösning, men efter att man bara tar reda på vad som gäller medicinskt är det lättare att slappna av i vetskapen om vad som är just norm bland män.

Varför tidig utlösning?

Att ha svårt att kontrollera/fördröja utlösningen är, som nämnt, inget ovanligt. Det finns olika anledningar till att man drabbas och det kan vara så att man drabbas av olika anledningar vid olika tillfällen.

Man kan jämföra det med erektionsproblem där det ena gången kan handla om att man mår dåligt psykiskt och andra gången att man är onykter, till exempel.

Om man drabbas ska man ha ett ”öppet sinne”, eftersom det finns så många olika förklaringar till varför problemet kan uppstå. Om man tänker på alla troliga orsaker så kan det också bli lättare att slappna av och inte drabbas av panikkänslor, skamkänslor, eller liknande.

Att veta att det dels är många som drabbas och att det dels finns många olika anledningar till att man drabbas gör att det öppnar upp för en drabbad person att känna sig både mindre ensam samt kanske mindre skamsen.

Tidigare var det så att man ansåg att orsaken var uteslutande psykologisk, men idag är det känt att det är ett mer komplicerat problem där både psykologiska och fysiska faktorer spelar in.

Några vanliga orsaker till för tidig utlösning är bland annat följande:

 • Genetik
 • Erektionsproblem
 • Oro
 • Stress
 • Psykisk ohälsa
 • Sjukdomar/Inflammationer
 • Hormonrubbningar
 • Missbruk av droger

Psykologiska och fysiska orsaker

Om det är så att man drabbas på grund av psykologiska orsaker så kan det vara så att det beror på tidiga sexuella erfarenheter då sådana kan etablera mönster som är svåra att ändra senare i livet.

Exempel på detta är att man i ungdomen varit tvungen att skynda sig när man haft sex på ett eller annat sätt på grund av att man bott hemma med sina föräldrar och syskon och varit rädd för att bli upptäckt under sexakten.

Det kan också vara så att det handlar om skam- och skuldkänslor som gör att man vill skynda på den sexuella akten. Sedan finns det självfallet många andra anledningar också, med dessa två är vanliga just när det kommer till psykologiska orsaker till tidig utlösning.

Alla som har upplevt ångest vet att även det är en sådan sak som kan påverka både sexlivet och livet i allmänhet, så det är en bidragande faktor som många anger som orsak. Vidare är det även så att erektionsproblem kan leda fram till att man vill skynda sig medan man har erektion så att man ska ”hinna” få utlösning.

Behandling och rådgivning

Behandling av tidig utlösning handlar om att hjälpa den drabbade främst genom samtal, men idag finns även ett läkemedel som kan användas.

Läkemedlet är en selektiv serotoninåterupptagshämmare, SSRI, och med hjälp av detta ämne kan man få hjälp att förlänga tiden till utlösning med mellan 1-3 minuter. Man ska ta detta läkemedel någon, eller några timmar innan sex.

Man kan ta hjälp av en sexologiskt kunnig läkare eller sjuksköterska, men samtal med behandlare/terapeut med kunskap och/eller fokus på sexuella problem är ofta den bästa vägen att gå. Vid denna typ av behandling kommer det att vara fokus på sådana saker som ofta orsakar sexuella problem, så som exempelvis stress, prestation, självkänsla och relationer.

Det finns otroligt många känsliga punkter att trycka på vad gäller sexuella problem, eftersom det är så mycket runt omkring som är inblandat.

Det är inte bara att ”ha sex”, utan det handlar om tiden före och tiden efter, relationen man har till den person man har sex med och massor av andra saker. Ofta tänker vi kanske inte på allting som är inblandat när vi har sex, men när man tänker efter så inser man hur mycket det är som ligger bakom det hela.

Bara för att man är i en relation betyder inte det att man har mer sex än en person som är singel, det kan vara det motsatta som gäller.

Om man befinner sig i en sämre period av sitt förhållande så kan det vara anledningen till att sexlivet inte är på topp och det kan då behövas lite tid för att hitta tillbaka till varandra.

Detta, och massor av annat, kan man diskutera med en terapeut/behandlare och naturligtvis är det också viktigt att personen som har problem med tidig utlösning talar med en behandlare/terapeut i enrum.

Även om man befinner sig i en relation så kan man behöva tala på egen hand, helt ostört, med en terapeut och ofta kan man då komma tillrätta med problemet.

Tekniker som fördröjer utlösningen

Man kan själv öva sig på att fördröja sin utlösning, men för att det ska ge bra resultat krävs det att man är fokuserad på sin kropp. Man bör även vara ensam och ostörd då det gör att det blir lättare att öva upp sig.

Det finns ett flertal olika tekniker man kan använda sig av och är det så att den ena inte fungerar så kanske den andra eller den tredje tekniken man testar fungerar.

Det är med andra ord bara att testa olika tills dess att man hittar rätt.

Här kommer ett par olika tekniker som är bra att testa:

 • Start-stopp-tekniken: Detta är den vanligaste tekniken och den går helt enkelt ut på att träna på att kunna vara sexuellt upphetsad utan att få en okontrollerad utlösning
 • Klämtekniken: När du närmar dig utlösning ska du klämma åt med pekfinger och tumme nedanför ollonet för att stoppa utlösningen
 • Känn efter på egen hand: Öva dig genom att onanera och få utlösning, men var fokuserad på exakt hur det känns så att du har koll på exempelvis var det känns, hur känslan förändras i och med att upphetsningen ökar och så vidare
 • Hitta känslan: Efter att du gjort ovan övning så går du vidare till nästa steg där du onanerar (alternativt tar hjälp av din sexpartner som kan stimulera dig med handen) fram tills dess att du närmar dig utlösning. Gör ett kort avbrott för att bromsa upphetsningen och känn återigen efter hur det känns när utlösningen är påväg. Lär dig om det är en form av ”pirr” eller liknande så att du kan känna igen det senare. Upprepa detta ytterligare tre gånger och sedan kan du låta utlösningen komma fjärde gången. Detta är en övning som är bra att göra var tredje dag då det krävs för att känna igen känslan som kommer
 • Träna uthållighet: Fortsätt som ovan, men gör så att du ”tränar” i duschen/med glidmedel för att skapa en varmare och fuktigare känsla än ovan. Kan du onanera i tre minuter utan att få utlösning kan du gå vidare till nästa fas
 • Kunna kontrollera: I denna fas är det dags att göra som i föregående steg, men nu kan du låta utlösningen komma, men lugnt genom att sänka tempot. Här hittar du kontrollen genom att sakta ned och när du har kommit såhär långt så är du på riktigt god väg!

Det är av stor vikt att fortsätta med dessa övningar för att kontrollen ska hålla i sig. Om du slutar träna så kan det snabbt bli så att effekten av din tidigare ”träning” försvinner. När du når ett bra resultat ska du alltså inte tänka att ”nu kan jag det här”, utan du ska se till att fortsätta med övningarna regelbundet.

Om du har en sexpartner så kan du göra som så att du tränar tillsammans med din partner. Nu kanske ”träna” inte låter särskilt sexigt, men det går absolut att göra det kul, skönt och spännande om man bara vet hur man ska göra.

Detta är en sådan sak man kan fråga en terapeut/behandlare om och här gäller det att inte vara blyg. Ju mer trygg och säker man känner sig med en terapeut, desto bättre hjälp får man. Om man inte trivs med den första man träffar kan man kolla efter en annan så att man hittar rätt och kan få snabb och bra hjälp.

”Perfekt” sex?

Många tror att det är ”normalt” med relativt långa samlag, men det är de facto vanligare att ett samlag pågår under 5 minuter än över 10 minuter, vilket förvånar många personer.

För män så är det viktigt att veta att man inte är ensam om detta problem, eller liknande bekymmer, eftersom det kan få en person att må dåligt psykiskt. Detta, i sin tur, kan leda till att man mår dåligt fysiskt och får svårt att ”prestera”.

Att vara varse om att det är ett problem som drabbar relativt många personer gör att det är lättare att acceptera det. En annan viktig sak att tänka på är att det är vanligast att det är heterosexuella par som söker hjälp för detta problem.

Det handlar då om deras tankar kring vad ett ”normallångt” vaginalt samlag bör vara och att man inte klarar av att leva upp till förväntningarna som ställs på hur länge mannen i det heterosexuella paret klarar att ”hålla ut”.

Många har en bild av det ”perfekta” samlaget som pågår i evigheter och där båda får orgasm samtidigt. Det finns inte något som det ”perfekta” sexet, utan det är individuellt hur man ser på det.

En liten glädjande sak för alla som lider mycket av att de får tidig utlösning är att det finns personer som uppskattar det hos en sexpartner. Alla är, som sagt, olika och ”perfekt sex” det vet bara du vad det är i relation till dig själv!

Kom ihåg!

Det går egentligen inte att säga vad som är tidig utlösning, eftersom alla har olika regler/tankar kring hur länge man ska ha sex. Det finns lika många idéer och åsikter om bra sex som det finns sexuellt aktiva individer och det viktigaste är att man alltid utgår från sig själv och inte jämför med andra.

Om det är så att du kommer snabbt, men att varken du eller din partner uppfattar det som ett problem så är det inte heller ett problem.

Kanske är det så att ni tycker om att först ha penetrerings-sex en kortare stund för att sedan har annat slags sex under en lång tid? Kanske gillar ni både raska samlag i största allmänhet?

Kanske har ni sex under en lång tid där det är fokus endast på partnern som inte lider av tidig utlösning för att sedan fokusera på den person som kommer snabbt och sedan återgår till den andra partnern igen? Kanske en blandning av allt detta? Något helt annat?

Det finns så många sätt att sex på och ofta är det så att det är de personer som har sex med varandra som bäst kan  avgöra hur man borde lösa problemet. Var öppna för varandra och för förslag och ge det både tid, uppfinningsrikedom och en massa annat.

På så sätt kommer ni att ha det roligt och skönt medan ni har sex och kom ihåg att det endast är ni två som bestämmer vad bra sex är mellan er två!

Det är lätt att bli influerad av vad som sägs och tycks om sex, men det är i slutändan så att det endast handlar om vad just ni tycker om!

Utgår från er själva och känn efter när det fungerar som bäst mellan er. Ofta kan man se vad det är som ligger bakom att sexet kanske inte funkar till 100 % och då kan man arbeta med de problemen på egen hand. Tycker man att det är svårt att reda ut det själva så finns det massor av bra hjälp att få.

Kom ihåg att det, trots att det är väldigt intimt, inte är pinsamt att be professionellt utbildade sexologer, terapeuter, läkare, sjuksköterskor etcetera.

Man är aldrig ensam om denna typ av problem, eller annat för delen, och då de personer man vänder sig till är utbildade proffs inom ämnet så man kan räkna med att få all den hjälp som finns!