Högt blodtryck

Med högt blodtryck (hypertoni) menas att trycket i kroppens pulsådror är högre än det som definieras som ”normalt”. Blodtryck är det tryck som uppstår i våra blodkärl när blod drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat.

Det är vanligt med högt blodtryck och ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige lider av det. Då högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete kan det vara farligt och det kan leda till olika typer av sjukdomar.

Om det är så att man har högt blodtryck så ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, demens, njursjukdom samt försämrad blodcirkulation (i benen).

Tillgängliga apoteks produkter

[products columns=”3″ category=”66″ per_page=”9″ ]

Rekommenderade online apotek 2020.

Varför högt blodtryck?

Högt blodtryck har ofta att göra med en mängd olika saker. Vanliga faktorer som påverkar blodtrycket är övervikt, stress, ärftlighet, onyttig kost och hög alkoholkonsumtion. Ålder är också det en faktor som höjer blodtrycket.

I 80-85 % av fallen är det omöjligt att hitta en specifik orsak till högt blodtryck, men följande riskfaktorer finns:

 • ärftliga anlag
 • ålder
 • manligt kön
 • typ 2-diabetes
 • hög alkoholkonsumtion
 • rökning
 • snusning
 • stillasittande livsstil
 • fet och saltrik kost
 • negativ stress
 • övervikt

De tre förstnämnda kan man själv inte påverka, men resten kan man påverka på egen hand. Alla kan ta tag i sådana saker som att ändra sin livsstil och det är i mångt och mycket det som man ska göra för att påverka de sistnämnda riskfaktorerna.

Den här typen av högt blodtryck kallas för primär/essentiell hypertoni. Den typ av förhöjt blodtryck som beror på en enskild och (ibland) behandlingsbar orsak kallas för sekundär hypertoni. I dessa fall är det vanligast att man har en njursjukdom alternativt en hormonrubbning. Vidare kan sekundär hypertoni ha att göra med biverkningar av läkemedel, så som p-piller, eller så kan det ha att göra med komplikationer från graviditet, eller allvarligare hormonrubbningar.

Om man har ett måttligt förhöjt blodtryck så är det inte någonting som betraktas som en sjukdom, utan det är snarare så att det ses som en riskfaktor, på samma sätt som exempelvis rökning eller liknande. Har man högt blodtryck ska man således tänka till över sin livsstil, eftersom det finns så många olika saker som man själv kan påverka för att det ska bli lägre.

Högt blodtryck – ökad risk för fara

Med ett högt blodtryck är det så att man löper risk att skada kroppen, vilket kan visa sig genom skador i blodkärlen i njurar, ben och ögon. Åderförfettning i hjärnan gör att de små blodkärlen blir smalare inuti och om en liten blodpropp täpper till blodkärlet kan detta leda fram till att man drabbas av en stroke.

Vid högt blodtryck löper man, som nämnt ovan, också större risk för hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Man löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt på grund av att blodkärlen i hjärtat blir trängre och stelare då detta bidrar till att det lättare bildas proppar i kärlen. Hjärtsvikt uppkommer på grund av att högt blodtryck ger en tillväxt samt förtjockning av hjärtväggens muskel och det bildas även mer bindväv. Hjärtmuskeln kan bli uttröttad då en förtjockad muskelvägg i hjärtat gör att den blir mindre elastisk och att den får det svårare att slappna av.

Symptom

Vid högt blodtryck kan man uppleva trötthet och lätt huvudvärk, medan symptomen vid väldigt högt blodtryck är trötthet, andnöd, svår huvudvärk och trötthet. Andra symptom kan vara yrsel och näsblödningar, balansproblem, illamående och kräkningar.

De flesta som har ett förhöjt blodtryck märker inte av det överhuvudtaget, utan det är väldigt vanligt att man går omkring med det utan att veta om det. Då det är farligt med högt blodtryck så är det viktigt att man mäter det med jämna mellanrum.

Det är först när blodtrycket är väldigt högt som man kan räkna med att symptomen ska visa sig och man ska naturligtvis ha koll på blodtrycket för att undvika just detta.

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg) och anges med två tal, till exempel 140/90 mm Hg (vilket är det normala blodtrycket hos en vuxen). man säger att blodtrycket är 140 över 90 och det första talet anger övertrycket som drar ihop sig när hjärtat pumpar blod. Det andra talet anger undertrycket, alltså när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

När man mäter blodtrycket så kan man antingen göra det på egen hand på en vårdcentral, eller så gör vårdpersonal det. Om man gör det på egen hand så används en automatisk blodtrycksmätare. En sådan fungerar som så att den själv pumpar upp manschetten och släpper ut luften. Blodtrycket visar sig på en digital skärm.

Om man mäter blodtrycket med hjälp av vårdpersonal så går det istället till på det viset att man får en manschett med tryckmätare fäst runt armen och ett stetoskop sätts över ett blodkärl i armbågsvecket och luft pumpas in i manschetten. När pulsljud hörs så mäts övertrycket och när manschettrycket minskar så ändras pulsljudet och det är då undertrycket mäts.

Förberedelser innan man mäter blodtrycket är följande:

 • Vila under minst 5 minuter innan du mäter blodtrycket
 • Ansträng dig inte fysiskt före mätningen
 • Drick inte kaffe/te under en halvtimme före mätningen
 • Röka/snusa inte under en halvtimme före mätningen

Tips på vad man kan göra själv

Det är viktigt att man själv ser över sin hälsa och sitt blodtryck. Först och främst så kan man själv se till att mäta blodtrycket då och då. På så sätt har man alltid koll på hur man ligger med blodtrycket och det är bra. Det kostar ingenting att mäta blodtrycket på en vårdcentral, så det är bara att gå till närmaste och mäta.

Det finns bra information om hur man ska göra, så det är inte svårt att förstå. Om det skulle vara så att man inte förstår hur det funkar så finns det oftast hjälpsam personal på vårdcentralerna.

Utöver att själv mäta sitt blodtryck så är det även så att man ska tänka på sin livsstil. Vet man med sig att man inte lever ett hälsosamt liv så är det extra viktigt att ha koll på sin kropp i allmänhet och kanske blodtycket i synnerhet. Det är viktigt att ha koll på sin kropp och då man känner den bäst själv så är det också så att man själv bäst kan avgöra om något är fel.

För att må så bra som möjligt och för att inte riskera att drabbas av för högt blodtryck så är det viktigt att följa vissa råd. Följande är viktigt att tänka på i vardagen:

 • Rätt kost: inga bevis finns för att mat är av betydelse, men mycket talar för att en kost bestående av mycket frukt och grönt sänker blodtrycket
 • Salt: att äta mindre salt brukar ingå i kostråden när det kommer till att sänka blodtrycket
 • Lakrits: lakrits kan höja blodtrycket hos vissa personer
 • Motion: se till att få åtminstone 30 minuters motion dagligen
 • Dryck: örtte och nyttiga juicer är bra
 • Omega 3: ät mat med Omega 3
 • Viktnedgång: gå ner i vikt för ökad chans till sänkt blodtryck
 • Undvik alkohol samt tobak

Behandling

Som nämnt så är den ideala blodtrycksnivån 140/90 mm Hg om du är frisk för övrigt. Om du är äldre så brukar det vara lite svårare att få ner blodtrycket och kan därför räkna något högre. Ett bra blodtryck om du är äldre är 150-160/90 mm Hg.

Är det så att du har diabetes, njursjukdom eller liknande så är det viktigt att ha ett något lägre blodtryck och ett bra blodtryck i dessa fall bör ligga på mellan 140-130785-80 mm Hg.

Det finns ett flertal olika läkemedel som sänker blodtrycket och när man har börjat ta denna typ av läkemedel fungerar det på det viset a tt man oftast får fortsätta med det resten av livet.

Ofta får man olika läkemedel i kombination, eftersom det är bättre med en kombination av två eller flera läkemedel än att endast ha ett. Med flera olika läkemedel med lägre dos blir behandlingen bättre än om man endast har ett läkemedel i högre dos.