ADHD mediciner lista

Här är en lista över några vanliga ADHD-mediciner som är tillgängliga på recept:

  1. Methylphenidat (t.ex. Ritalin, Concerta)
  2. Amphetaminer (t.ex. Adderall, Vyvanse)
  3. Atomoxetin (t.ex. Strattera)
  4. Guanfacin (t.ex. Intuniv)
  5. Clonidin (t.ex. Kapvay)

Det är viktigt att notera att dessa mediciner kan ha biverkningar och är inte lämpliga för alla.

tabletter

Det är också viktigt att diskutera eventuella frågor eller oro du har med din läkare innan du tar någon form av medicin.

En läkare kan hjälpa till att avgöra om ADHD-medicin är lämplig för dig och vilken form av medicin som är bäst lämpad för din situation.

Vad är bäst Elvanse eller Concerta?

Det beror på den enskilda personen och deras specifika behov. Både Elvanse och Concerta är läkemedel för behandling av ADHD, men de fungerar på lite olika sätt.

Concerta är en form av methylphenidat och är en centralstimulerande medicin som arbetar genom att öka mängden av naturligt förekommande kemikalier i hjärnan, inklusive dopamin och norepinefrin. Det kan vara effektivt för att hjälpa till att öka uppmärksamhet, koncentration och motivation hos personer med ADHD.

Elvanse är en form av lisdexamfetamin och är en kapsel som innehåller ett aktivt ämne som är inaktivt tills det når tarmen. Därefter omvandlas det till ett centralstimulerande ämne som fungerar på samma sätt som methylphenidat.

Både Concerta och Elvanse har visat sig vara effektiva för många personer med ADHD, men vilken som är bäst för en person beror på en mängd faktorer, inklusive den enskilda personens medicinska historik, svårighetsgraden av deras ADHD och deras individuella reaktion på läkemedlen.

Vilken ADHD medicin ger minst ångest?

Det är svårt att säga vilken ADHD-medicin som ger minst ångest eftersom det varierar från person till person.

Vissa personer kan uppleva ångest som en biverkning av en viss ADHD-medicin, medan andra inte gör det.

De flesta ADHD-mediciner, inklusive centralstimulerande medel som methylphenidat och amfetamin, kan ibland orsaka ångest som en biverkning.

Men det finns också andra behandlingsalternativ för ADHD som inte är centralstimulerande medel, till exempel Strattera (atomoxetin), som är en norepinefrinåterupptagshämmare, och som ibland används för personer med ADHD som upplever ångest som en biverkning av centralstimulerande medel.

Vilken ADHD medicin är receptfri?

Ingen ADHD-medicin är receptfri i Sverige. Alla ADHD-mediciner måste förskrivas av en läkare och kräver en recept för att kunna köpas på apotek.

You may also like...